Funksjonsoversikt


Her finner du oversikt over funksjonene for alle Talentech-løsninger.

Funksjonsoversikt

Rekruttering

Tiltrekning
 • Karrieresider 
 • Stillingsvarsler 
 • Åpne søknader 
 • Videoer, bilder 
 • Anbefalinger
 • Publiseringskanaler
  • Stillingsportaler
  • In-app Social Media Ads (Facebook, Instagram, Messenger)
  • In-app LinkedIn Premium jobs
  • Intranett
Kandidatopplevelse
 • Tilpassede søknadsskjemaer 
 • Skreddersydde maler 
 • Søk med LinkedIn
 • Chatbot
 • Video-presentasjoner/CV 
 • Opplasting av dokumenter 
 • Kommunikasjon
 • Språkvalg
 • Ikke-diskriminerende rekruttering
Kandidatutvelgelse
 • Rekrutteringsteam 
 • External ranking
 • CV-screening 
 • Tester
 • Referanse- og bakgrunnssjekker 
 • Automatisering 
 • Bulkoppdatering og dra-og-slipp
 • Kompetansebasert rekruttering 
 • Utvelgelsesspørsmål 
 • Videointervju
 • Intervju- og referansenotater 
 • Talentpool
Ansettelse
 • E-signering
 • Kontraksmaler
 • Start onboardingsprosessen
 • Overfør ansatte til HR-systemer
 • Sak- og arkivløsninger
Prosess og administrasjon
 • Jobbanalyse-maler
 • Automatiserte evalueringer 
 • Anmodning
 • Vasler
 • Tilpasset arbeidsflyt
 • Tilpasset kommunikasjon 
 • Brukerspråk
 • Legg til egendefinerte felt og lister 
 • Legg til egendefinerte felt og lister 
 • Synkronisering av brukere 
 • Ansettelseskomité
Talentanalyse
 • Dashboards og rapporter 
 • Rekrutteringsanalyse 
  • Kandidatreise
  • Kilde
  • Frafall, tid mellom trinn, tid til ansettelse, osv. 
  • Employer branding
  • Benchmark
 • NPS og tilbakemeldinger fra kandidater og ansettelsesledere
Sikkerhet
 • GDPR
 • Tilgjengelighet (WCAG)
 • Håndtering av kandidater med preferansebaserte rettigheter 
 • Enkel pålogging og tofaktorautentisering 
 • BankID
 • SSL, kryptering av data og e-post 
 • Sikkerhetsrevisjoner 
APIer og Integrasjoner
 • Markedsplass med enkle integrasjoner 
 • Utviklervennlige API-er 
 • Tilpassede integrasjoner
 • Webhooks
Support & Service
 • Lokal support kl. 08-17 
 • Implementering 
 • Konsulenttjenester 
 • Service Level Agreement (SLA) 
 • Gratis webinarer, blogger, veiledninger og mer 

Funksjonsoversikt

Rekrutteringsanalyse

Rekrutteringsinnsikt
 • Ytelsesoversikt
  • Rekrutteringstrakt
  • KPIer
  • Kostnader
  • Tid til ansettelse 
  • Tid til intervju 
  • Trafikk
  • Kanaler
 • Kilde
 • Stillinger
 • Kategori
 • Avdelinger
 • Jobblokasjon
 • Talentleder
 • Lokasjoner
 • Tilpassede rapporter 
Employer Branding
 • Analyse av karrieresider og landingssider 
  • Innsikt i innholdet 
  • Innsikt i kandidatreisen
Employee Advocacy
 • Oversikt over stillingsvisninger, klikk, delinger og engasjement på følgende nivåer: 
  • Inlegg
  • Ambassadører
 • E-postmaler
Benchmarking
 • Benchmarking basert på aggregerte data 
  • Rekrutteringshastighet per stillingskategori 

  • Medieytelse etter antall søknader 

 • Benchmarking oppdelt etter land, stillingskategori og kilder 

Sporingsverktøy
 • Sporingslenker 
 • UTM-sporing
 • Dette kan spores:
  • Nettside
  • ATS
  • Kampanjer

 

Support & Service
 • Lokal support kl. 08-17 
 • Implementering 
 • Konsulenttjenester 
 • Service Level Agreement (SLA) 
 • Gratis webinarer, blogger, veiledninger og mer 
Sikkerhet og etterlevelse
 • GDPR
 • Tilgjengelighet (WCAG) 
 • Enkel pålogging (Single Sign-On) og tofaktorautentisering 
 • SSL, kryptering av data og e-post 
 • Sikkerhetsrevisjoner

 

APIer og Integrasjoner
 • Markedsplass med enkle integrasjoner 
 • Utviklervennlige API-er 
 • Tilpassede integrasjoner 

02_Rekruttering

Funksjonsoversikt

Nettverksrekruttering

Rekrutteringsflyt
 • Mobilapp og web-løsning for nettverksrekruttering 
 • E-poster og push-varsler om nye stillinger 
 • Anbefal kandidater
  • LinkedIn-tilkobling 
  • Tilkoblet telefonkontakter 
  • Sender automatisk varsel til den anbefalte 
 • Automatisk overføring av interesserte kandidater til rekrutteringssystem 
Engasjement
 • Kommunikasjonsplattform
  • Publiseringsprosess
  • Automatiske varsler
  • Gjentakende e-postoppdateringer
  • Slack-integrasjon
 • Gamification
  • Poeng avhengig av relevansen til henvisningene 
  • Topplister og potensielle konkurranser 
   • Individuelle mål 
   • Team mål
   • Felles mål
 • Følg anbefalingene dine i sanntid

 

Prosess og Automatisering
 
 • Kategorisering av stillinger
 • Kommunikasjon 
  • Varsler til relevante ansatte 
  • In-app lanseringsguide 
  • Mal for kommunikasjonsplan 
 • Planlegg, tidfest og sett stillinger og konkurranser på pause 
 • Integrert med rekrutteringssystem 
 • Synkronisering av brukere med AD (Active Directory) 
Kandidatopplevelse
 • Jobbanbefalinger fra kandidatens personlige nettverk 
 • Enkel rekrutteringsflyt
  • Få varsler via SMS eller e-post 
  • Ja/Nei-indikasjon på interesse

 

Analyse
 • BI-dashboard
  • Antall anbefalinger
  • Antall interesserte anbefalinger 
  • Antall intervjuete anbefalinger
  • Antall ansatt anbefalinger
  • og mye mer... 
Support & Service
 • Lokal support kl. 08-17 
 • Implementering 
 • Konsulenttjenester 
 • Service Level Agreement (SLA) 
 • Gratis webinarer, blogger, veiledninger og mer 
Sikkerhet og etterlevelse
 • GDPR
 • Enkel pålogging (Single Sign-On) og tofaktorautentisering 
 • Sikkerhetsrevisjoner 
API-er og Integrasjoner
 • Integrasjoner med rekrutteringssystem 
 • Slack-integrasjon

01_Kandidattiltraekning

Funksjonsoversikt

Onboarding

Opplevelse og Innhold
 • Tilpassede innholdssider 
 • Tidsbestemt levering av innhold 
 • Korte pulssjekker 
 • Flersidig sidebygger
 • Integrert fadder-system
 • Karusell med bedriftsfakta 
 • Introduksjoner for nyansatte 
 • Quiz- og spørreskjema-bygger 
 • Rammeverk med/for nøkkelpersoner
 • Sentraliserte informasjonshuber 
Prosess og administrasjon
 • Segmentering av nyansatte 
 • Tilpassede rapporter og innsikter 
 • Tilpasset ditt varemerke 
 • Responsiv oppgavehåndtering 
 • Fleksible skjemamaler 
 • Tilpasset digital/remote 
 • Tilpasset terminologi 
 • Flerspråklig innhold 
 • Intern benchmarking 
 • Ubegrensede e-postmaler 

 • Tilleggsfunksjoner 
  • Reboarding (gjeninsetting av tidligere ansatte) 
  • Crossboarding (innsetting av ansatte fra andre avdelinger eller selskaper) 
  • Offboarding (avslutning av ansattes tilknytning) 
Automatiseringer
 • Chatbot
 • Forhåndsplanlagte e-postpåminnelser 
 • Automatiserte oppgavevarsler 
 • Opplasting av bulkdata 
 • Tidsbestemt og automatisert innhold 
Support & Service
 • Onboarding-akademi 
 • Agil implementering 
 • Grundig opplæring for teamet 
 • Lokal brukerstøtte 
 • Teknisk støtte i appen 
 • Regelmessige konsultasjoner 
 • Feedback fra kundene
 • Gratis webinarer, blogger, veiledninger og mer 
API-er og Integrasjoner
 • Markedsplass med enkle integrasjoner 
 • Utviklervennlige API-er 
 • Tilpassede integrasjoner 
 • Webhooks
Sikkerhet og Etterlevelse
 • GDPR
 • Tilgjengelighet (WCAG) 
 • Enkel pålogging og tofaktorautentisering 
 • SSL, kryptering av data og e-post 
 • Sikkerhetsrevisjoner 
 • Avanserte rolleinnstillinger
 • Bygd på Microsoft Azure
 • Tilpassede datavisninger 
 • Logging av e-post og grensesnitt 
 • Støtte for flere enheter 

Funksjonsoversikt

Talent Management

Data og dokumenter på de ansatte
 • Ansatteprofil
  • Masterdata
  • Arbeidskontrakter og andre dokumenter 
  • Stillingshistorikk 
  • Tilpass bare felt 
Oversikt over organisasjonen din
 • Personer og stillinger 
 • Ansatte-status 
 • Oversikt over fratrådte og nyansatte
 • Oversikt over nåværende og kommende ledige stillinger 
 • Organisasjonsdimensjoner 
  • Avdelinger 

  • Juridiske enheter 

  • Steder

Prosess og Administrasjon
 • Legg til ansatt 
  • Manuelt
  • Via import av eksisterende data 
  • Direkte fra ditt rekrutteringssystem 
 • Tilpassbare felt 
 • Søkefunksjonalitet 
 • Ansattpålogging 
 • Brukervennlig grensesnitt 
  • Dra og slipp-funksjonalitet 
  • Overvåk endringer i sanntid 
Data & Innsikt
 • Intuitiv KPI-dashboard 
  • Antall ansatte 
  • Ledige stillinger 
  • Aldersfordeling 
  • Kjønnsfordeling 
  • Ansatte i overgangsfase
 • Fraværsoversikt 
  • Liste over fraværende ansatte 

  • Fraværsperiode 

  • Direkte kobling til fraværsadministrasjon 
Fravær
 • Registrer fravær 

 • Be om ferie 

 • Fraværsoversikt 

 • Status for forespørsler 

 • Chat-funksjonalitet 

 • Håndtere ferieforespørsler 

 • Justere kalenderen med fridager og helligdager 

 • Dataeksport og API-tilgang 
Andre alternativer
 • Resultat og utvikling 
  • Kandidatgjennomgang

  • eNPS

  • Undersøkelser 

  • Etterfølgelsesplanlegging 

  • Kompetansestyring 
  • Kursadministrasjon 
  • Sertifikatadministrasjon 
  • Evalueringer 
   • E-postinvitasjoner 
   • Tilpasset spørreskjemaer 
   • Utviklingsplaner 
   • Mål med tidsfrister 
Sikkerhet og Etterlevelse
 • GDPR
 • Tilgjengelighet (WCAG) 
 • Enkel pålogging og tofaktorautentisering 
 • BankID 
 • SSL, kryptering av data og e-post 
 • Sikkerhetsrevisjoner 
API-er og Integrasjoner
 • Markedsplass med enkle integrasjoner 
 • API-er som er utviklervennlige 
 • Tilpassede integrasjoner 
 • Webhooks
Support & Service
 • Lokal support mellom kl. 8-17 
 • Implementering 
 • Konsulenttjenester 
 • Service Level Agreement (SLA) 
 • Gratis webinarer, blogger, veiledninger og mer 

Funksjonsoversikt

Medarbeiderfeedback

Pulsundersøkelser
 • Fast interval med spørsmål om arbeidsmiljø og psykososialt arbeidsmiljø 
 • Vitenskapelig basert (COPSOQ) 
  • HPI-er (helsefremmende indikatorer) 
   • Ledelse

   • Kultur

   • Engasjement

  • Dimensjoner
   • Organisasjon
   • Individ
   • Oppgaver
   • Trakassering
 • Tilpassede undersøkelser 

  • Definere og legge til egne spørsmål og svaralternativer 

Lojalitet fra de ansatte
 • eNPS

  • eNPS-statistikk

   • Nylig og tidligere score 

   • Fordeling av svar 

   • Prosentandel for hvert svar 

  • eNPS-administrasjon 

   • Administratorer 

   • HR

Rapporteringskanal
 • Varslingskanal 
 • Anonym rapportering 
 • Kryptert, anonym chat 
  • App
  • Nett
 • Initiering av chat 
  • Manuelt av ansatte 
  • Automatisk basert på rapportering 
 • Administrasjonsverktøy 
  • Brukerrettigheter 
  • Tilgangsnivåadministrasjon 
  • Chat-administrasjon 
   • Svare på henvendelser 
   • Arkivering 
Prosess og Administrasjon
 • Prosess og administrasjon 
 • Brukeradministrasjon 
 • Segmentering basert på tilgangsroller 

 • Lederverktøy 

  • Anonyme data og innsikter fra teammedlemmer 
  • Innsikt og anbefalinger
  • Bokmerke innsikter 
Data og Analyser
 • Statistikk på selskapsnivå eller spesifikke avdelinger 
 • Dashbordvisninger 
  • Grafer 

  • Grupper 

  • Skalaer

  • HPI-er og dimensjoner 

  • Heatmap

  • eNPS

Sikkerhet og Etterlevelse
 • GDPR
 • Tilgjengelighet (WCAG) 
 • Enkel pålogging og tofaktorautentisering 
 • BankID 
 • SSL, kryptering av data og e-post 
 • Sikkerhetsrevisjoner 
API-er og Integrasjoner
 • Markedsplass med enkle integrasjoner 
 • API-er som er utviklervennlige 
 • Tilpassede integrasjoner 
 • Webhooks
Support & Service
 • Lokal support mellom kl. 8-17 
 • Implementering 
 • Konsulenttjenester 
 • Service Level Agreement (SLA) 
 • Gratis webinarer, blogger, veiledninger og mer 

15_Pulsundersoegninger

Funksjonsoversikt

Offboarding

Opplevelse og Innhold
 • Tilpassede innholdssider 
 • Tidsbestemt levering av innhold 
 • Korte pulssjekker 
 • Flere fanebygger
 • Tilbakemeldingsskjemaer 
 • Spørreskjema-bygger 
 • Nøkkelpersonkontakter
 • Sentraliserte informasjonshuber 
 • Employer branding 
  • In-app-lenker til omtalesider 
Prosess og Administrasjon
 • Segmentering av fratrådte ansatte 
 • Tilpasset dashboard
  • Rapportering og innsikter 
 • Tilpasset til ditt varmemerke 
 • Responsiv oppgavestyring 
 • Fleksible skjemamaler 
 • Remote/digital-vennlig 
 • Tilpasset terminologi 
 • Flerspråklig innhold 
 • Intern benchmarking 
 • Ubegrensede e-postmaler 
Automatiseringer
 • Forhåndsplanlagte e-postpåminnelser 
 • Automatiske oppgavevarsler 
 • Opplasting av store datamengder 
 • Tidsbestemt og automatisert innhold
Support & Service
 • Beste praksis for offboarding 
 • Agil implementering 
 • Grundig opplæring av teamet 
 • Støtte for flere språk 
 • Teknisk støtte i appen 
 • Regelmessige konsultasjoner 
 • Feedback fra kunden
 • Gratis webinarer, blogger, veiledninger og mer 
API-er og Integrasjoner
 • Markedsplass med enkle integrasjoner 
 • Utviklervennlige API-er 
 • Tilpassede integrasjoner 
 • Webhooks
Sikkerhet og Etterlevelse
 • GDPR
 • Tilgjengelighet (WCAG) 
 • Enkel pålogging og tofaktorautentisering 
 • SSL, kryptering av data og e-post 
 • Sikkerhetsrevisjoner 
 • Avanserte tillatelsesinnstillinger 
 • Bygget på Microsoft Azure 
 • Tilpassede datavisninger 
 • Logging av e-post og grensesnitt 
 • Støtte for flere enheter