Feature overviews


Her finder du feature overviews for alle Talentechs produkter. 

Feature overview

Rekruttering

Tiltrækning af talenter
 • Karrieresider
 • Jobalarmer
 • Åbne ansøgninger
 • Videoer og billeder
 • Anbefalinger
 • Publiceringsside
  • Jobsider
  • In-app Social Media Ads (Facebook, Instagram, Messenger)
  • In-app LinkedIn Premium jobs
  • Intranet
Talentoplevelse
 • Tilpasset ansøgningsskemaer
 • Brandede skabeloner
 • Ansøg med LinkedIn og Jobindex
 • Video-CV
 • Upload af dokumenter
 • Kommunikation
 • Sprogversioner til kandidater
 • Unbiased rekruttering
Talentudvælgelse
 • Ansættelsesteams
 • Ekstern rangering
 • CV-screening
 • Bedømmelse
 • Referencer og baggrundstjek
 • Automatiseringer
 • Masseopdatering og drag'n'drop
 • Screeningsspørgsmål
 • Onlinemøder
 • Interview- og referencenoter
 • Kandidatbank
Ansættelse
 • E-signatur
 • Kontraktgenerering
 • Start onboarding
 • Overfør ansatte til HR-systemer
 • Arkiveringsmuligheder 
Proces & Administration
 • Rekrutteringstemplates
 • Automatiserede vurderinger
 • Rekvisition
 • Notifikationer
 • Tilpassede workflows
 • Tilpasset kommunikation 
 • Sprogvarianter til brugere
 • Tilføj felter og lister
 • Brugeradministration 
 • Brugersynkronisering
 • Ansættelseskommité
Rekrutteringsanalyser
 • Dashboards og rapporter
 • Rekrutteringsanalyser
  • Kandidatrejsen
  • Kilder
  • Frafald, tid mellem stadierne, tid til ansættelse osv. 
  • Employer branding
  • Benchmarking
 • Feedback og NPS fra kandidater og ansættende ledere
Sikkerhed og compliance
 • GDPR
 • Tilgængelighed (WCAG)
 • Håndter kandidatdata i overensstemmelse med GDPR
 • Single Sign On og tofaktor autorisation
 • E-signatur (MITID)
 • SSI-, data- og e-mail kryptering
API og integrationer
 • Markedsplads med plug'n'play integrationer
 • Udviklervenlig API
 • Tilpassede integrationer
 • Webhooks
Support og service
 • Lokal support fra 8-17
 • Implementering
 • Konsulentservices
 • Service level agreement
 • Gratis webinarer, uddannende blogindlæg, guides, tjeklister og meget mere

Feature overview

Rekrutteringsanalyser

Rekrutteringsindsigter
 • Performance overview
  • Rekrutteringstragt
  • KPI'er
  • Omkostninger
  • Time-to-fill
  • Time-to-interview
  • Trafik
  • Kanaler
 • Kilder
 • Stillinger
 • Kategorier
 • Afdelinger
 • Stillingslande
 • Talent managers
 • Besøgslande
 • Tilpassede rapporter
Employer Branding
 • Karriereside- og landingssideanalyser
  • Content indsigter
  • Indsigt i kandidatrejsen
Employee Advocacy
 • Oversigt over jobvisninger, klik, delinger og engagement, på følgende niveauer: 
  • Opslag
  • Ambassadører
 • E-mailskabelon editor
Benchmarking
 • Benchmarking baseret på aggregeret data
  • Rekrutteringshastighed per jobkategori
  • Medieperformance ift. ansøgninger
 • Benchmark fordeling per land, jobkategori og kilde 
Trackingværktøjer
 • Tracking links
 • UTM-tracking

 • Der kan trackes
  • Website
  • ATS
  • Kampagner

 

Support og service
 • Lokal support fra 8-17
 • Implementering
 • Konsulentservices 
 • Service level agreement
 • Gratis webinarer, uddannende blogindlæg, guides og mere 
Sikkerhed og compliance
 • GDPR
 • Tilgængelighed (WCAG)
 • Single Sign On og tofaktor autorisation
 • SSL-, data- og e-mailkryptering
 • Sikkerheds audits
API og integrationer
 • Markedsplads med plug'n'play integrationer
 • Udviklervenlig API
 • Tilpassede integrationer

02_Rekruttering

Feature overview

Medarbejderhenvisninger

Henvisningsflow
 • Anbefal fra mobilappen eller på pc
 • E-mails og notifikationer udsendes omkring nye ledige stillinger
 • Anbefal kandidater
  • Forbind LinkedIn og få henvisningsforslag
  • Kan trække data fra dine kontakter på telefonen
  • Send automatisk notifikationer til den anbefalede

 • Automatisk overførsel af interesserede kandidater til dit ATS
Engagement
 • Kommunikation
  • Plug'n'play lanceringsproces
  • Gentagende e-mailupdates
  • Slackintegration
 • Gamification
  • Points afhængigt af relevansen på de anbefalede
  • Highscores og potentielle konkurrencer
   • Individuelle
   • Team
   • samlet mål 
 • Følg dine anbefalinger i realtid

 

Proces & Automatisering
 • Kategorisering af stillinger
  Kommunikation
  • Notifikationer til relevante medarbejdere
  • In-app lanceringsguide
  • Kommunikations- og planskabeloner
 • Planlæg og paus stillinger og konkurrencer
 • Integreret til ATS 
 • Brugersynkronisering med AD
Kandidatoplevelsen
 • Jobanbefalinger fra kandidaters personlige netværk
 • Simpelt referenceflow 
  • Bliv notificeret via sms eller e-mail
  • Ja/nej interesseindikator 
Analytics
 • BI-dashboard
  • Antal anbefalinger
  • Antal interesserede anbefalede
  • Antal interviewede anbefalede
  • Antal ansatte anbefalede
  • og meget mere... 
Support & Service
 • Lokal support fra 8-17
 • Implementering
 • Konsulentservices
 • Service level agreement
 • Gratis webinarer, uddannende blogindlæg, guides, tjeklister og meget mere
Sikkerhed & Compliance
 • GDPR
 • Tilgængelighed (WCAG)
 • Single Sign On og tofaktor autorisation
 • Sikkerheds audits
API og integrationer
 • ATS-integrationer
 • Slack-integrationer

01_Kandidattiltraekning

Feature overview

Onboarding

Oplevelser og content
 • Tilpassede content sider
 • Rettidige content leveringer 
 • Pulsundersøgelser
 • Pagebuilder med flere faner
 • Integreret buddysystem
 • Virksomhedsfaktakarrusel 
 • Introduktion til nyansatte
 • Quiz og spørgeskemaer
 • Nøglekontakter
 • Centraliseret informationshubs
Proces og administration
 • Segmentering af nyansatte 
 • Tilpassede rapporter og indsigter 
 • Tilpasset til dit brand
 • Responsive opgavestyring
 • Fleksible skabeloner
 • Fjernadgang
 • Skræddersyet terminologi 
 • Multisprogvarianter
 • Intern benchmarking
 • Ubegrænsede e-mailskabeloner

 • Add-ons
  • Reboarding
  • Crossboarding
  • Offboarding
Automatisering
 • Digital chatbot
 • Planlagte e-mailprompter
 • Massedatauploads
 • Rettidigt og automatiseret content
Support og service
 • Onboardingakademi 
 • Agil implementering 
 • Dybdegående teamtræning
 • Multisproget support
 • In-app teknisk support
 • Regulære konsultationer
 • Voice of the customer
 • Gratis webinarer, uddannende blogindlæg, guides osv. 
API og integrationer
 • Markedsplads med plug'n'play integrationer
 • Udviklervenlig API
 • Tilpassede integrationer
 • Webhooks
Sikkerhed og compliance
 • GDPR
 • Tilgængelighed (WCAG)
 • Single sign on og tofaktor autorisation
 • SSI-, data- og e-mailkryptering
 • Sikkerheds audits
 • Avancerede brugeradgange
 • Bygget på Microsoft Azure
 • Tilpassede datavisninger
 • E-mail og interface logging
 • Support på alle devices 

Feature overview

Talent Management

Medarbejderdata og -dokumenter
 • Medarbejderprofil
  • Stamdata
  • Kontrakter og dokumenter
  • Stillingshistorik
  • Tilpassede felter
Din organisation kort fortalt
 • Folk og stillinger
 • Medarbejderstatusser
 • Overvåg afskedigelser og nyansatte
 • Overvåg nuværende og kommende ledige stillinger
 • Organisationsdimensioner
  • Afdelinger
  • Juridiske enheder
  • Lokationer
Proces og administration
 • Tilføj medarbejdere 
  • Manuelt
  • Via import af eksisterende data
  • Direkte fra dit ATS 
 • Tilpassede felter
 • Søgefunktioner
 • Medarbejderlogin
 • Brugervenligt interface
  • Drag'n'drop
  • Overvåg realtidsændringer
Data og indsigter
 • Intuitivt KPI-dashboard
  • Antal ansatte
  • Ledige stillinger
  • Aldersfordeling 
  • Kønsfordeling 
  • Medarbejdere i transition 

 • Overblik over fravær 
  • Liste over fraværende medarbejdere
  • Fraværsperioder
  • Direkte link til fraværshåndtering
Fravær
 • Registrér fravær

 • Anmod om ferie
 • Fraværsoversigt
 • Status over anmodninger
 • Chatfunktioner
 • Håndter ferieanmodninger
 • Juster kalenderen til nationale helligdage og andre fridate
 • Dataeksportering og API-tilgang
Andre muligheder
 • Performance og udvikling 
  • Talent Review

  • eNPS

  • Spørgeskemaer

  • Succession planning

  • Kompetencestyring 
  • Kursusadministration
  • Certifikatadministration
  • MUS
   • E-mailinvitationer
   • Tilpassede spørgeskemaer
   • Mål med deadlines 
Sikkerhed og compliance
 • GDPR
 • Tilgængelighed (WCAG)
 • Single Sign On og tofaktor autorisation
 • E-signatur (MITID)
 • SSL-, data- og e-mailkryptering
 • Sikkerheds audits
API og integrationer
 • Markedsplads med plug'n'play integrationer
 • Udviklervenlig API
 • Tilpassede integrationer
 • Webhooks
Support og service
 • Lokal support fra 8-17
 • Implementering
 • Konsulentservices
 • Service level agreement
 • Gratis webinarer, uddannende blogindlæg, guides, tjeklister og meget mere

Feature overview

Medarbejderfeedback

Pulsundersøgelser
 • Spørgsmål med faste intervaller om det psykosociale og fysiske arbejdsmiljø 
  • HPI'er
   • Lederevner
   • Kultur
   • EngagementVidenskabeligt baseret (COPSOQ) 
  • Dimensioner
   • Organisation
   • Individuelle
   • Afdelinger
   • Chikane
 • Tilpassede skabeloner 

  • Definer og tilføj dine egne spørgsmål og svartyper 

Medarbejderloyalitet
 • eNPS

  • eNP-statistik 

   • Nylige og tidligere score

   • Svarfordelinger

   • Procentsatser ved alle spørgsmål

  • eNPS-styring

   • Administratorer

   • HR

Rapporteringskanal
 • Whistleblowerkanal
 • Anonym rapportering
 • Krypteret og anonym chat
  • App
  • Web
 • Chatbegyndelse 
  • Manuelt af medarbejdere
  • Automatisk baseret på rapportering
 • Administratorværktøj
  • Brugerrettigheder 
  • Brugeradgangsniveauer
  • Chatstyring 
   • Besvarelse 
   • Arkivering 
Proces og administration
 • Skemalæg og stop spørgeskemaer
 • Brugeradministration 
 • Segmenteringer baseret på roller
 • Lederværktøj 
  • Anonym data og indsigt fra ens team
  • Indsigter og anbefalinger
  • Bogmærkning af indsigter 
Data og analyser
 • Statistik på virksomheds- eller afdelingsniveau 
 • Dashboardvisninger
  • Grafer 
  • Grupper
  • Skalaer
  • HPI'er og dimensioner 
  • Heatmaps 
  • eNPS 
Sikkerhed og compliance
 • GDPR
 • Tilgængelighed (WCAG)
 • Single Sign On og tofaktor autorisation
 • E-signatur (MITID)
 • SSL-, data- og e-mailkryptering
 • Sikkerheds audits
API og integrationer
 • Markedsplads med plug'n'play integrationer
 • Udviklervenlig API
 • Tilpassede integrationer
 • Webhooks
Support og service
 • Lokal support fra 8-17
 • Implementering
 • Konsulentservices
 • Service level agreement
 • Gratis webinarer, uddannende blogindlæg, guides, tjeklister og meget mere

15_Pulsundersoegninger

Feature overview

Offboarding

Oplevelser og content
 • Tilpassede contentsider
 • Rettidigt content levering 
 • Pulsundersøgelser
 • Pagebuilder med flere faner
 • Feedback 
 • Spørgeskema builder
 • Nøglekontakter
 • Centraliseret informationshubs
 • Employer branding
  • In-app links til bedømmelsessider
Proces og administration
 • Segmentering af medarbejdere der forlader virksomheden
 • Tilpasset dashboard
  • Rapporter og indsigter
 • Tilpasset til dit brand
 • Responsiv opgavestyring 
 • Fleksible skabeloner
 • Fjernadgang
 • Multisproget content
 • Intern benchamarking 
 • Ubegrænsede e-mailskabeloner
Automatisering
 • Planlagte e-mailprompter
 • Planlagte opgavenotifikationer
 • Massedatauploads
 • Rettidigt og automatiseret content
Support og service
 • Offboarding best practices
 • Agil implementering
 • Dybdegående teamtræning
 • Multisproget support 
 • In-app teknisk support
 • Regulære konsultationer 
 • Voice of the customer
 • Gratis webinarer, uddannende blogindlæg, guides mm. 
API og integrationer
 • Markedsplads med plug'n'play integrationer
 • Udviklervenlig API
 • Tilpassede integrationer
 • Webhooks
Security & Compliance
 • GDPR
 • Tilgængelighed (WCAG)
 • Single Sign On og tofaktor autorisation
 • SSL-, data- og e-mailkryptering
 • Sikkerheds audits
 • Brugerroller
 • Bygget på Microsoft Azure
 • E-mail og interface logging
 • Multi-device support