Funktionsöversikt


Här hittar du funktionerna för alla Talentechs lösningar.  

Funktionsöversikt

Rekrytering

Attrahera
 • Karriärsidor
 • Jobbprenumeration
 • Spontanansökan
 • Videos, bilder
 • Tipsrekrytering
 • Publicering
  • Jobbsidor
  • Social Media Ads (Facebook, Instagram, Messenger)
  • LinkedIn Premium jobs
  • Intranät
Kandidatupplevelse
 • Anpassade ansökningsformulär
 • Anpassade mallar
 • Ansök via LinkedIn, Uptrail, Jobindex
 • Chatbot
 • Video presentation/CV
 • Dokumentuppladdning
 • Kommunikation
 • Fler språk
 • Fördomsfri rekrytering
Urval
 • Rekryteringsteam
 • Extern och intern bedömning
 • CV Screening
 • Digital referenstagning via partner
 • Kandidattester via partner
 • Automatiseringar
 • Massuppdatering
 • Drag & drop
 • Kompetensbaserad rekrytering 
 • Urvalsfrågor
 • Onlinemöten
 • Intervju och referensanteckningar
 • Kandidatbank
Anställa
 • Digital signering via BankID
 • Skapa anställningsavtal
 • Starta onboarding
 • Flytta anställda till  HR-system
 • Arkivlösningar
Process & Administration
 • Rekryteringsmallar
 • Automatiserade  utvärderingar
 • Funktionalitet för godkännande
 • Aviseringar
 • Skräddarsydda arbetsflöden
 • Anpassningsbar kommunikation
 • Användarspråk
 • Lägg till anpassade fält och listor 
 • Användarhantering
 • Användarsynkronisering
 • Rekryteringskommitté
Analysera
 • Dashboard & Rapporter
 • Rekryteringsanalys
  • Kandidatresan
  • Källor
  • Bortfall, tid mellan steg, tid att tillsätta etc.
  • Employer branding
  • Benchmarking
 • Mätning av kandidatupplevelse och NPS
Säkerhet & Lagkrav
 • GDPR
 • Tillgänglighet (WCAG)
 • Företrädesrätt
 • Single Sign On & Tvåfaktorsautentisering
 • Elektroniskt ID 
 • SSL, Data och Email kryptering
 • Säkerhetsrevisioner
APIer & Integrationer
 • Marketplace med plug & play integrationer
 • Utvecklarvänliga API:er
 • Skräddarsydda integrationer
 • Webhooks
Support & Service
 • Lokal support mellan 8-17
 • Implementering
 • Konsulttjänster
 • SLA:er
 • Kostnadsfria utbildningar, webinars, bloggar, guider med mera

Funktionsöversikt

Rekryteringsanalys

Rekryteringsinsikter
 • Resultatöversikt
  • Rekryteringsflöde
  • KPIs
  • Kostnad
  • Tid till anställning
  • Tid till intervju
  • Trafik
  • Kanaler
 • Källor/Kanaler
 • Tjänster
 • Kategorier
 • Avdelningar
 • Jobbländer
 • Talent managers
 • Besökarens lokalisering
 • Anpassade rapporter
Employer Branding
 • Analys av karriärsida och landningssida
  • Insikter om innehåll
  • Insikter om kandidatresa
Employee Advocacy
 • Översikt över jobbvisningar, klick, delningar och engagemang på följande nivåer:
  • Inlägg
  • Ambassadörer
 • Emailmall editering
Benchmarking
 • Benchmarking baserad på aggregerad data
  • Rekryteringshastighet per jobbkategori

  • Media prestation via ansökningar 

 • Benchmark nedbrutet på land, jobbkategori och kanaler

Spårningsverktyg
 • Spårningslänkar
 • UTM spårning

 • Vad spåras
  • Hemsida
  • ATS
  • Kampanjer

 

Support & Service
 • Lokal support mellan 8-17
 • Implementering
 • Konsulttjänster
 • Service level agreement
 • Kostnadsfria utbildningar, webinars, bloggar, guider med mera
Säkerhet & Lagkrav
 • GDPR
 • Tillgänglighet (WCAG)
 • Single Sign On och Tvåfaktorsautentisiering
 • SSL, Data och Email kryptering
 • Säkerhetsrevisioner

 

APIer & Integrationer
 • Marketplace med plug & play integrationer
 • Utvecklarvänliga APIer
 • Skräddarsydda integrationer

02_Rekruttering

Funktionsöversikt

Tipsrekrytering

Tipsflöde
 • Tipsrekryteringsapp och weblösning
 • Email och pushmeddelanden om nya tjänster
 • Värva kandidater
  • LinkedIn koppling med tipsförslag
  • Kopplad till telefonkontakter
  • Skickar automatiskt notifiering till den tipsade
 • Automatisk överföring av intresserade kandidater till ATS 
Engagemang
 • Kommunikationsmotor
  • Plug & play lanseringsprocess
  • Automatiserade notifieringar
  • Återkommande emailuppdateringar
  • Slack integration
 • Gamification
  • Poäng baserat på relevansen av tipset
  • Rekord och potentiella tävlingar
   • Individuella
   • Team
   • Gemensamma mål
 • Följ dina tips i realtid

 

Process & Automation
 • Kategoriserng av tjänster
 • Kommunikation
  • Notifieringar till relevanta medarbetare
  • In-app lanseringsguide
  • Mall för kommunikationsplan
 • Plan, schema och pausa tjänster och tävlingar 
 • Integrerade med  ATS
 • Användarsynkronisering med AD
Kandidatupplevelse
 • Jobbrekommendationer från kandidaternas personliga nätverk
 • Enkelt tipsflöde
  • Bli meddelad via sms eller email
  • Ja/Nej Intresseindikation
Analytics
 • BI dashboard
  • Antal tipskandidater
  • Antal intresserade tipskandidater
  • Antal intervjuade tipskandidater
  • Antal rekryterade tipskandidater
  • och mer...
 •  
Support & Service
 • Lokal support mellan 8-17
 • Implementering
 • Konsulttjänster
 • SLA
 • Kostnadsfria utbildningar, webinars, bloggar, guider med mera
Säkerhet & Lagkrav
 • GDPR
 • Single Sign On och Tvåfaktorsautentisiering
 • Säkerhetsrevisioner
APIer & Integrationer
 • ATS integrationer
 • Slack integrationer

01_Kandidattiltraekning

Funktionsöversikt

Onboarding

Upplevelse & innehåll
 • Anpassningsbara innehållssidor
 • Tidsinställd innehållsleverans
 • Pulsmätning i miniformat
 • Sidbyggare med flera flikar
 • Integrerat faddersystem
 • Karusell för företagsfakta
 • Onboardee introduktioner
 • Quiz och frågeformulärsbyggare
 • Ramverk för nyckelkontakter
 • Centraliserade informationshubbar
Process & Administration
 • Onboardee segmentering
 • Anpassningsbar rapportering och insikter
 • Anpassad till din varumärkesprofil
 • Responsiv uppgiftshantering
 • Flexibla formulärmallar
 • Remote-vänlig
 • Skräddarsydd terminologi
 • Flerspråkigt innehåll
 • Intern benchmarking
 • Obegränsade e-mailmallar
 • TILLÄGG
  • Reboarding
  • Crossboarding
  • Offboarding
Automatiseringar
 • Digital chatbot
 • Förplanerade e-mailuppmaningar
 • Meddelanden om uppgifter som skickas automatiskt
 • Massuppladdning av data
 • Tidsinställt och automatiserat innehåll
Support & Service
 • Onboarding akademi
 • Agile implementering
 • Fördjupad teamträning
 • Support på flera språk
 • Teknisk support i appen
 • Regelbundna konsultationer
 • Kunders röst
 • Kostnadsfria utbildningar, webinars, bloggar, guider med mera
APIer & integrationer
 • Marketplace med plug & play integrationer
 • Utvecklarvänliga APIer
 • Skräddarsydda integrationer
 • Webhooks
Säkerhet & Lagkrav
 • GDPR
 • Tillgänglighet (WCAG)
 • Single Sign On & Tvåfaktorsautentisiering
 • SSL, Data och Email kryptering
 • Säkerhetsrevisioner
 • Avancerade behörighetsinställningar
 • Byggd på Microsoft Azure
 • Skräddarsydda datavyer
 • Email och gränssnittsloggning
 • Stöd för flera enheter

Funktionsöversikt

Talent Management

Medarbetardata & dokument
 • Medarbetarprofil
  • Core data
  • Anställningskontrakt och andra dokument
  • Tjänstehistorik
  • Anpassningsbara fält
Din organisation i ett ögonblick
 • Människor och positioner
 • Anställningsstatus
 • Överblick över dem som slutar och nyanställda
 • Överblick över nuvarande och kommande vakanser
 • Organisatoriska dimensioner
  • Avdelningar

  • Legala enheter

  • Platser

Process & Administration
 • Lägg till anställd
  • Manuellt
  • Via import av befintlig data
  • Direkt från ditt  ATS
 • Anpassningsbara fält
 • Sökfunktionalitet
 • Login för anställda
 • Användarvänligt typsnitt
  • Drag & drop
  • Övervaka förändringar i realtid
Data & insikter
 • Intuitiv instrumentpanel för KPIer 
  • Antal anställda
  • Vakanser
  • Ålder
  • Könsfördelning
  • Medarbetare i förändring
 • Frånvaroöversikt
  • Lista över frånvarande anställda

  • Tidsperiod för frånvaro

  • Direktlänk till frånvarohantering
Frånvaro
 • Registrera frånvaro

 • Förfrågan om semester

 • Frånvaroöversikt

 • Status på förfrågan

 • Chatt-funktionalitet

 • Hantera semesterförfrågningar

 • Justera kalendern med nationella helgdagar och andra lediga dagar

 • Dataexport och API-åtkomst
Andra alternativ
 • Performance & Development 
  • Talanggenomgång

  • eNPS

  • Enkäter

  • Successionsplanering

  • Kompetenshantering
  • Kursadministration
  • Certifikatadministration
  • Utvärderingar
   • Emailinbjudningar
   • Anpassningsbara frågeformulär
   • Utvecklingsplaner
   • Mål med deadlines 
Säkerhet & Lagkrav
 • GDPR
 • Tillgänglilghet (WCAG)
 • Single Sign On & Tvåfaktorsautentisiering
 • Elektroniskt ID 
 • SSL, Data och Email kryptering
 • Säkerhetsrevisioner
APIer & Integrationer
 • Marketplace med plug & play integrationer
 • Skräddarsydda integrationer
 • Webhooks
Support & Service
 • Lokal support mellan 8-17
 • Implementering
 • Konsulttjänster
 • SLA
 • Kostnadsfria utbildningar, webinars, bloggar, guider med mera

Funktionsöversikt

Medarbetarfeedback

Pulsmätningar
 • Fasta intervallfrågor om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Vetenskapligt baserad (COPSOQ)
  • HPIs
   • Ledarskap

   • Kultur

   • Engagemang

  • Dimensioner
   • Organisation
   • Individuell
   • Uppdrag
   • Trakasserier
 • Anpassningsbara undersökningar

  • Definiera och lägga till egna frågor och svarstyper

Anställdas lojalitet
 • eNPS

  • eNPS statistik

   • Senaste och tidigare poäng

   • Svarsfördelning

   • Procentandel per svar

  • eNPS management

   • Administratörer

   • HR

Rapporteringskanal
 • Visselblåsarkanal
 • Anonym rapportering
 • Krypterad, anonym chatt
  • App
  • Web
 • Chatt initieringar
  • Manuellt av anställda
  • Automatiskt baserat på rapportering
 • Adminverktyg
  • Användarrättigheter
  • Hantering av åtkomstnivå
  • Hantering av chatt
   • Svar
   • Arkivering
Process & Administration
 • Schemalägg och pausa undersökningar
 • Hantering av användare
 • Segmenteringar baserade på åtkomstroller

 • Verktyg för chef

  • Anonyma data och insikter från teammedlemmar
  • Insiktslösare och rekommendationer
  • Bokmärkta insikter
Data & Analys
 • Statistik på företagsnivå eller specifika avdelningar
 • Instrumentpanelsvyer
  • Graf

  • Grupper

  • Skalor

  • HPIs & Dimensioner

  • Heatmap

  • eNPS

Säkerhet & Lagkrav
 • GDPR
 • Tillgänglighet (WCAG)
 • Single Sign On & Tvåfaktorautentisering
 • Elektroniskt ID (MitID, BankID)
 • SSL, Data och Email kryptering
 • Säkerhetsrevisioner

APIer & Integrationer
 • Marketplace med plug & play integrationer
 • Utvecklarvänliga APIer
 • Skräddarsydda integrationer
 • Webhooks
Support & Service
 • Lokal support mellan 8-17
 • Implementering
 • Konsulttjänster
 • SLA
 • Kostnadsfria utbildningar, webinars, bloggar, guider med mera

15_Pulsundersoegninger

Funktionsöversikt

Offboarding

Upplevelse & Innehåll
 • Anpassningsbara innehållssidor
 • Tidsinställd innehållsleverans
 • Pulsmätning i miniformat
 • Sidbyggare med flera flikar
 • Feedback formulär
 • Frågeformulärsbyggare
 • Ramverk för nyckelkontakter
 • Centraliserade informationshubbar
 • Employer branding
  • Länkar i appen för att granska webplatser
Process & Administration
 • Offboardee segmentering
 • Skräddarsydd instrumentpanel
  • raportering & insikter
 • Anpassad till din varumärkesprofil
 • Responsiv uppgiftshantering
 • Flexibla formulärmallar
 • Remote-vänlig
 • Skräddarsydd terminologi
 • Flerspråkigt innehåll
 • Intern benchmarking
 • Obegränsade emailmallar
Automatiseringar
 • Förplanerade emailuppmaningar
 • Meddelanden om uppgifter som skickas automatiskt
 • Massuppladdning av data
 • Tidsinställt och automatiserat innehåll
Support & Service
 • Best practice för offboarding
 • Agile implementering
 • Fördjupad teamutbildning
 • Support på flera språk
 • Teknisk support i appen
 • Regelbundna konsultationer
 • Kundens röst
 • Kostnadsfria utbildningar, webinars, bloggar, guider med mera
APIer & integrationer
 • Marketplace med plug & play integrationer
 • Utvecklarvänliga APIer
 • Skräddarsydda integrationer
 • Webhooks
Säkerhet & Lagkrav
 • GDPR
 • Tillgänglighet (WCAG)
 • Single Sign On & Tvåfaktorautentisering
 • SSL, Data och Email kryptering
 • Säkerhetsrevisioner
 • Avancerade behörighetsinställningar
 • Byggd på Microsoft Azure
 • Skräddarsydda data vyer
 • Email och gränssnittsloggning
 • Stöd för flera enheter