Få en bra start med er kravspecifikation

[Mall] Kravspecifikation för tipsrekryteringslösning

Konkurrensen om de rätta kandidaterna hårdnar, och det betyder att det är svårare än någonsin att attrahera talanger. För de flesta verksamheter är detta ett växande problem och rekryteringsprocesserna kan ta mycket längre tid.

Denna mall listar de viktigaste punkterna i en kravspecifikation, och du kan använda mallen fritt och arbeta med den för att möta dina specifika behov. Till exempel kan du lägga till fler leverantörer, justera krav och fält efter behov.

Har du svaren på frågorna nedan?

  • Stöder systemet specifika funktioner?
  • Erbjuder leverantören tillräckligt med stöd för att tillgodose dina behov?
  • På vilken teknik bör systemet baseras?
  • Hur ställer jag krav på leverantören vad gäller erfarenhet, utveckling, skalbarhet, IT-säkerhet osv?

När du har svar på dessa frågor kan du komma närmare en kravspecifikation. Utöver dessa frågor finns det vanligtvis fler detaljer att ta hänsyn till, och därför kan detta vara en tidskrävande övning. Ladda ner mallen och anpassa den efter dina specifika behov.

card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt