Få en bra start med er kravspecifikation

[Mall] Kravspecifikation för rekryteringslösning

Det är många saker du och din verksamhet behöver tänka på när ni ska köpa in en ny rekryteringslösning. För de flesta verksamheter kan detta förberedelsearbete ta mycket lång tid. Det finns många behov, krav, detaljer osv. som måste identifieras och beaktas.

Denna mall listar de viktigaste punkterna i en kravspecifikation, och du kan använda mallen fritt och utgå ifrån den för att möta era specifika behov. Till exempel kan du lägga till fler leverantörer, addera nya krav och fält efter behov.

Har du svaren på frågorna nedan?

  • Stöder systemet specifika funktioner?
  • Erbjuder leverantören tillräckligt med stöd för att tillgodose mina behov?
  • På vilken teknik bör rekryteringslösningen baseras?
  • Hur ställer jag krav på leverantören vad gäller erfarenhet, utveckling, skalbarhet, IT-säkerhet osv?
  • Hur implementeras rekryteringslösningen och hur ser processen ut?

När du har svar på dessa frågor kan du komma närmare en kravspecifikation. Utöver dessa frågor finns det vanligtvis fler detaljer att ta hänsyn till, och därför kan detta vara en tidskrävande övning. Ladda ner mallen och anpassa den efter dina specifika behov.

card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt