Få en bra start med er kravspecifikation

[Mall] Kravspecifikation för HR plattformar

När du ska välja HR-plattform finns det många saker att besluta, utvärdera och ta hänsyn till. Det kan också ta tid att hitta rätt lösningar för din verksamhet. Det är viktigt att ställa rätt frågor och att ta sig tid för förberedelse, för att säkerställa att du fattar välinformerade beslut och tillgodoser dina specifika behov. Både nu och i framtiden.

Har du svar på frågorna nedan?

  • Stöder systemet specifika funktioner?
  • Erbjuder leverantören tillräckligt med stöd för att tillgodose era behov?
  • Vilken teknik bör HR-plattformen baseras på?
  • Hur ställer jag krav på leverantören vad gäller erfarenhet, utveckling, skalbarhet, IT-säkerhet osv?
  • Hur implementeras HR-plattformen och hur ser processen ut?

När du har svar på dessa frågor kan du komma närmare en kravspecifikation. Utöver dessa frågor finns det vanligtvis fler detaljer att ta hänsyn till, och därför kan detta vara en tidskrävande övning. Ladda ner mallen och anpassa den efter dina specifika behov.

card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt