Få en bra start med er kravspecifikation

[Mall] Kravspecifikation för talent management lösning

När man skaffar ett nytt HR-system finns det många frågor som behöver tas ställning till och utvärderas. Förberedelsearbetet är ofta tidskrävande och kräver att du har tagit hänsyn till flera faktorer. När du besvarar och konkretiserar dina krav i samband med förvärvet av ett HR-system och valet av en leverantör, uppstår viktiga frågor angående funktionerna, själva systemet och leverantören.

Detta kan innefatta frågor som:

  • Stöder systemet specifika funktioner?
  • Erbjuder leverantören tillräckligt med stöd för att tillgodose mina behov?
  • Vilken teknik bör HR-systemet baseras på?
  • Hur anger jag krav på leverantören vad gäller erfarenhet, utveckling, skalbarhet, IT-säkerhet osv?
  • Hur implementeras HR-systemet och hur ser processen ut?

Dessa frågor leder ofta till en kravspecifikation. I många fall är detta nödvändigt för att säkerställa att din verksamhet får precis det HR-system som kommer att skapa värde för er. Ladda ner mallen och anpassa den efter era specifika behov. 

card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt