[Guide] Aktiv rekrytering

Konsten att rekrytera passiva kandidater

Över hälften av Sveriges företag uppger att bristen på medarbetare med rätt kompetens är ett problem som står i vägen för tillväxt och att bibehålla konkurrenskraft.

Vi vet hur vi når aktivt sökande kandidater genom annonsering och riktat innehåll i sociala medier. De är de passiva kandidaterna, de som är öppna för nya jobbmöjligheter men som inte aktivt söker nya anställningar, som är svårare att nå.

Vad du kan förvänta dig av den här guiden:

  • Behovet av aktiv rekrytering
  • Kanalstrategi för att nå kandidaterna
  • Andra viktiga kanaler och kontaktytor
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
Om Talentech

Talentech är en ledande leverantör av HR-tech som gör det möjligt för företag att erbjuda bästa möjliga talangresa för varje individ genom sammankopplade digitala medarbetarupplevelser. Från initial rekrytering via onboarding till utveckling och hantering av talanger. Vi är verksamma i 7 länder med över 200 anställda som spänner över +30 nationaliteter och varje år ser vi mer än 7 miljoner ansökningar gå igenom våra system. Bygg ditt eget HR-ekosystem på Talentechs plattform för att säkerställa den bästa medarbetarupplevelsen, nu och i framtiden.