Allt HR behöver för att hjälpa medabetare att lämna en organisation på ett bra sätt!

Checklista för offboarding av medarbetare

Vad ni kan förvänta er av checklistan:

  • OFFBOARDING-ABC. Åtgärder för var och en av de 5 punkterna som utgör ett effektivt offboarding-program.
  • BEST PRACTISE. Bästa praxis för offboarding-aktiviteter.
  • EXTRA. Framtidsfokuserade alternativ som tar er offboarding till något utöver det vanliga.

Best practice för offboarding

5 punkter beskriver de viktigaste komponenterna i ett effektivt offboarding-program: bedömning, varumärke, efterlevnad, värdighet och expertis.

 

  • Feedback. Harmedarbetaren gett feedback på sin tid i verksamheten?
  • Ambassadörskap. Har medarbetaren förutsättningar för att vara en framtida ambassadör?
  • Admin. Är medarbetaren juridiskt redo att lämna organisationen?
  • Värdighet. Har organisationen stöttat medarbetaren att lämna med värdighet och respekt?
  • Expertis. Har medarbetarens specialistkunskaper delats och/eller dokumenterats för en bra kompetensöverföring?
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt