Få en bra start med er kravspecifikation

[Mall] Kravspecifikation för pulsmätningslösning

Många företag har problem med att bygga en proaktiv arbetsplats där medarbetarna kan föra fram sina åsikter och erfarenheter. Detta kan orsaka en hel del problem, eftersom det inte går att ta datadrivna beslut utan att först samla in feedback från medarbetarna. 

Denna kravspecifikationsmall tar dig igenom de viktigaste funktionerna i en pulsmätningslösning. Utgå gärna utifrån listan och lägg till fler leverantörer, krav eller annat som du upplever som relevant i ert fall. 

Låter följande utmaningar bekanta för dig? 

  • Det finns inga processer för visselblåsning på plats i organisationen för att säkerställa efterlevnad av det nya direktivet

  • Avsaknaden av ett system för kontinuerlig insamling av feedback från anställda gör det svårt att fatta beslut
     
  • Data kan inte brytas ner på medarbetar-, avdelnings- och organisationsnivå, vilket gör det svårt att sätta resurser på plats där de behövs som mest

  •  Många av svaren från olika arbetsplatsenkäter och liknande är svårhanterliga och fungerar inte med övergripande dashboards som visualiserar trender

När du har svar på dessa frågor kan du komma närmare en kravspecifikation. Utöver dessa frågor finns det vanligtvis fler detaljer att ta hänsyn till, och därför kan detta vara en tidskrävande övning. Ladda ner mallen och anpassa den efter dina specifika behov.

card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
Om Talentech

Talentechs HR-plattform spänner över hela medarbetarlivscykeln: från attrahera, rekrytera och onboarding till talanghantering, retention och offboarding. 

Bygg ett kraftfullt ekosystem för talanger, effektivisera HR med automation och bli redo att utvecklas för att möta morgondagens utmaningar med Talentech.