Hur får du chefer att öka engagemanget för rekrytering?

Vi på ReachMee tar, liksom du, rekrytering och kompetensförsörjning på största allvar. Vi vill hjälpa nordiska organisationer att uppnå sin fulla potential genom att attrahera och rekrytera fantastiska medarbetare.

En av framgångsfaktorerna för lyckad kompetensförsörjning är att samarbetet mellan HR och rekryterande chefer fungerar. Vi vill därför bjuda in till frukostseminarium där vi med avstamp i vår undersökning om chefers attityd till rekrytering presenterar både vad cheferna upplever men även diskuterar hur vi bättre skapar engagemang  för rekrytering och därmed utvecklar samarbetet!

För visste du att...

  • 99% av alla tillfrågade chefer tycker att rekrytering är viktigt, men endast 61% tycker att det är roligt
  • Den största utmaningen chefer upplever i rekrytering är at de har för lite tid. Endast 4% upplever dock att de har för lite kunskap.
  • 84% av tillfrågade chefer tycker att fingertoppskänsla är en ganska, effektiv eller mycket effektiv urvalsmetod 
  • I 85% av rekryteringarna är det cheferna som tar beslut om vem som ska anställas 

John Sagrelius, CMO på ReachMee kommer att presentera enkäten ”chefers attityd till rekrytering” för att sedan tillsammans med Josefin Malmer, Home of Recruitment och medförfattare till boken ”Rekryteringsboken för chefer”, diskutera hur vi med dessa insikter kan utveckla och involvera cheferna i samarbetet. 

Vi kommer bla diskutera:

  • Hur vi uppnår förankring,
  • Utvecklar arbete med kravprofiler
  • Ska tänka kring urvalsmetoder och processer
  • Säkerställer en positiv rekryteringsupplevelse för både chefer och kandidater.

Praktiskt information:

När
: 10/4 kl. 7.45- 9.30. Seminariet startar kl. 8.15  (frukost serveras mellan 7.45-8.15).
Var: Scandic Kramer - Stortorget 7, 211 22 Malmö

Max två deltagare per organisation. Vid eventuella frågor hör av dig till hanna.andersson@reachmee.com

Varmt välkommen!