Mall – GDPR och inventering av personuppgifter

Inventera samtycke och hantering av kandidatdata

Inför GDPR behöver alla rekryterande företag ha koll på hur de hanterar kandidatdata. För att kunna genomföra GDPR-säkra rekryteringar är det ett bra utgångsläge att börja med att kartlägga hur det ser ut i dagsläget. 

Mallen för att inventera personuppgifter och ha ett register över behandlingar är ett verktyg för att börja med GDPR-arbetet och få en orientering inför det interna förändringsarbetet.

Inventeringen hjälper dig att svara på frågorna varför, vem, vad, när och var personuppgifterna registreras eller behandlas.

Att inventera vilka personuppgifter ni i dagsläget har och skapa ett register är ett första steg i förberedelsen för Dataskyddsförordningen