Handbok för GDPR och rekryteringar

Snart kommer GDPR att ersätta personuppgiftslagen (PUL), och med det kommer också betydande förändringar i hur företag får hantera personuppgifter. Denna handbok djupdyker i dataskyddsförordningen, GDPR, och hur den kommer att påverka era rekryteringar.

Handboken bryter ner dataskyddförordningen i lättförståerligt format, med flera kapitel som steg för steg går igenom grunderna och hur GDPR påverkar rekryteringar rent praktiskt.

Ladda ner handboken, helt gratis, genom att fylla i formuläret till höger.

Handboken är uppdelad på fem kapitel:

  • Det här är GDPR
  • Kandidaten i fokus
  • Att rekrytera
  • Rekrytera rätt
  • Inför GDPR
Handbok för GDPR och rekryteringar