Frukostseminarium med Malin Lindelöw

I LinkedIns undersökning "Global Talent Trends" hamnar "Softskills" som den högst prioriterade trenden 2019 av drygt 5 000 tillfrågade chefer och HR-specialister. Hela 92% uppger att "Softskills" har lika mycket eller mer betydelse än formella kompetenser (sk. hardskills) i rekryteringen av nya  medarbetare.

Softskills är benämningen på de beteenden och personliga kompetenser som vi ofta söker hos en kandidat utöver de hårda kompetenser som kan styrkas av betyg och CV. Exempel kan vara att identifiera samarbetsförmåga, engagemang eller kreativitet. Svårigheten är dock att säkerställa dessa kompetenser, hur gör man det?

En av de mest använda och effektiva metoderna för att identifiera detta går under namnet kompetensbaserad rekrytering. Välkommen till frukost med ReachMee och Malin Lindelöw där vi bl.a. går igenom:

  • Vad är kompetensbaserade rekrytering (KBR)?
  • Vad är 'soft skills' och hur tänker vi kring kompetensbegreppet?
  • Hur kan man använda en kompetensmodell för att tydliggöra detta?
  • Hur kan man intervjua, ta referenser och använda tester bättre? Och hur kan man göra bättre bedömningar med hjälp av KBR?
  • Vilka verktyg finns det som stödjer rekryteringsarbetet?
Praktisk information

När: 21 mars
Tid: 7.45 - 9.30 - seminariet startar 8.15
Var:
T-house Stureplan - Engelbrektsplan 1 

Detta event riktar sig till dig som rekryterar till den egna organisationen. Max två per organisation. Efter anmälan får du ett mejl som bekräftar att du fått plats.


Läs också:
Kompetensbaserade intervjufrågor
Kompetensbaserad rekrytering, helt enkelt