Datum för det här eventet har passerat.

Är du intresserad av att medverka på framtida event – fyll i dina uppgifter i formuläret för att inte missa nästa.

Aktuella utbildningar och event 

Hämta hem rekryteringen och stärk den egna organisationen

Inspiration från Solna stad kring att bygga upp en intern rekryteringsfunktion

För många kommuner är kompetensförsörjning en stor utmaning, med flera svårrekryterade yrkesgrupper. Då rekrytering dessutom ofta är en decentraliserad process, som rekryterande chefer i stor utsträckning hanterar själva, är rekryteringsarbetet en tidskrävande uppgift för många chefer.

Med målet att öka kvaliteten och ge organisationens chefer stöd i rekryteringsarbetet, samt sänka kostnaderna för externa rekryteringstjänster, har Solna stad under 2017 byggt upp en intern rekryteringenhet. Enheten består av interna rekryterare som ger cheferna i staden stöd i deras rekryteringsprocesser.

Morgonens föreläsning bjuder på en inblick i Solna stads utvecklingsresa mot en intern rekryteringsfunktion med ett proaktivt arbetssätt:

  • Bakgrund: Behovet av förändring
  • Det första steget – processer, mallar och PT i rekrytering
  • Det andra steget – att bygga upp en intern rekryteringsenhet
  • Resultat och fokus framåt 

Varmt välkommen!