Aloita hankinnat vaatimusten määrittämisellä

[Excel Sheet] HR-järjestelmän vaatimukset

Uutta HR-järjestelmää hankittaessa on arvioitava monia seikkoja. Valmistelutyö uusia investointeja varten on usein aikaa vievä tehtävä ja vaatii useiden asioiden tarkastelua. Vertaillessa erilaisia HR-järjestelmän vaatimuksia eri toimittajien välillä, herää keskeisiä kysymyksiä erilaisista toiminnoista, järjestelmästä ja toimittajasta.

Kysymyksiä, joita saatat kohdata:

  • Tukeeko järjestelmä tiettyjä toimintoja?
  • Tarjoaako toimittaja riittävästi tukea tarpeidesi toteutumiseksi?
  • Millaiseen teknologiaan HR-järjestelmän tulisi pohjautua?
  • Miten määritän vaatimukseni toimittajalle koskien kokemusta, kehittämistä, skaalautuvuutta, tietoturvaa jne.?
  • Miten HR-järjestelmä implementoidaan ja millainen prosessi se oikeasti on?

Nämä kysymykset johtavat usein vaatimusmäärittelyyn. Monissa tapauksissa vaatimusten määrittäminen on välttämätöntä, jotta yritys voi löytää lisäarvoa tuovan HR-järjestelmän heidän tarpeisiinsa. Lataa opas ja mukauta vaatimukset omiin erityistarpeisiisi. 

card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt
card.image.alt