Elin Malmström - People Analytics

HR-analys och KPI:er HR kan mäta

Elin Malmström från PeopleAnalytics sätter ämnet HR-analys i kontext och delar med sig av KPI:er och best practice samt vad som behövs för att komma igång med att börja mäta. 

 Läs också: