Välkommen till seminarium:

Vad tycker dina chefer egentligen om rekrytering?

Vi på ReachMee tar, liksom du, rekrytering och kompetensförsörjning på största allvar. Vi vill hjälpa nordiska organisationer att uppnå sin fulla potential genom att attrahera och rekrytera fantastiska medarbetare.

En viktig del i vår produktutveckling är att förstå våra kunder och användare, och vad är bättre än att fråga? Vi har därför frågat svenska chefer med rekryteringsansvar vad de tycker om rekrytering. Vad de tycker fungerar bra, vilka utmaningar de brottas med och hur de ser på samarbetet med HR.

Visste du att...

  • 99% av alla tillfrågade chefer tycker att rekrytering är viktigt, men endast 61% tycker att det är roligt 
  • Den största utmaningen chefer upplever i rekrytering är at de har för lite tid. Endast 4% upplever dock att de har för lite kunskap.  
  • 84% av tillfrågade chefer tycker att fingertoppskänsla är en ganska, effektiv eller mycket effektiv urvalsmetod
  • I 85% av rekryteringarna är det cheferna som tar beslut om vem som ska anställas

Varmt välkommen till vårt frukostseminarium där vi går igenom resultatet från vår enkät och diskuterar ämnet tillsammans med er och vår expertpanel som består av:

Josefin Malmer - Partner & Consultant at Home of Recruitment

Nils Hallén - Human Resources Consultant, Author and Lecturer at Södertörn University

Elin Filipp - Talent & Culture Manager at ReachMee

När, var och vad kostar det?

NärDen 16:e oktober, frukost från kl: 7.30 och själva seminariet startar kl: 8:00

Var: 7A Strandvägen - Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt