Checklista för effektivt internt samarbete i rekrytering

Checklista och guide för effektivare kommunikation mellan rekryterare och rekryterande chefer

Alla vinner på rekryteringsprocesser där det finns en gemensam målbild och en strukturerad plan för att nå dit – du som rekryterar, rekryterande chef och kandidaten. I den här checklistan har vi sammanställt ett antal punkter som hjälper er att få en gemensam syn på rekryteringsprocessen.

Checklistan tar bland annat upp:

  • Kandidatens kravprofil
  • Samarbetet under rekryteringsprocessen
  • Information mellan kandidat, rekryterare och chef
  • Mål och förväntningar
Internt samarbete för rekryteringar – checklista för effektivare kommunikation mellan rekryterare och rekryterande chefer