Checklista för karriärsidan

Använd checklistan för att utveckla och förbättra er karriärsida!

Karriärsidan har stor betydelse för att kommunicera med kandidater och spelar en central roll i arbetet med ert arbetsgivarvarumärke. Karriärsidor är också ert sätt att kommunicera direkt med jobbsökare och få dem intresserade av er som arbetsgivare. 

Maximerar ni era förutsättningar för att hitta de rätta kandidaterna med den karriärssidan ni har? 

Ta hjälp av denna checklista för att inventera vad ni har på plats i dagsläget och identifiera områden att utveckla för framtiden.

  • Skapa en känsla för företaget som arbetsplats
  • Kandidater söker sig inte till nästa roll, utan till nästa arbetsplats
  • Kommunicera varför kandidaten ska välja er och inte någon annan
  • Karriärsidan måste vara särskiljande och målgruppsanpassad

 

Ladda ner checklista för att inventera er karriärsida