Checklista – GDPR och samtycke

Inventera samtycke och hantering av kandidatdata

I och med GDPR, en ny lag som ersätter Personuppgiftslagen, blir det strängare krav på hur persondata samlas in och hanteras. För dig som jobbar med rekrytering gäller det att få samtycke från de arbetssökande att samla in, lagra och hantera deras personuppgifter.

Använd denna checklista för att se över hur ni behöver arbeta med samtycke enligt GDPR. Den kan hjälpa dig som vill få bättre förståelse vad som idag uppfyller kraven och vad som behöver ses över.

Checklistan går bland annat igenom:

  • Informerat samtycke
  • Att be om tillåtelse att behandla personuppgifter
  • Underlag om medgivande
  • Hantering av samtycke 

GDPR och krav på samtycke från arbetssökande för rekrytering